Kinnituslahendused

Kinnituslahendused

Praktikad ja regulatsioonid

Õiged kinnituslahendused on sama olulised kui süsteemid mida kinnitatakse. Ilma korraliku kinnituseta võib kinnitatav süsteem koost laguneda, alla kukkuda, põhjustada varalist kahju ja halvimal juhul kujutada ohtu elule ja tervisele. Ei ole kahjuks harva esinev nähtus kus kinnituste koormustaluvust ei järgita või ei peeta kinni kinnituste tiheduse reeglitest. Et olla kindel kinnitamise õigsuses tuleb jälgida kinnituste kasutamise tiheduse ja kinnituste koormustaluvuse nõuded (sprinklersüsteemide ehitamisel tuleb järgida sprinklersüsteemi standardist EVS-EN12845) ja tuleb veenduda, et kasutatavad kinnitused omaksid õigeid dokumente.

Milline on õige toote dokumentatsioon?

Kinnitustooted kuuluvad ehitustoodete kategooriasse. Euroopa Liidus võib turustada/kasutada ehitustoodet millele on omistatud CE märgis või mis on sertifitseeritud pädeva kontrollasutuse poolt. CE märgise omistamise aluseks on EU regulatsioon või direktiiv nr. 305/2011 - Construction products (ehitustooted). Nimetatud direktiiviga kirjeldatakse ära harmoniseeritud tehnilised spetsifikatsioonid. Harmoniseeritud tehnilisi spetsifikatsioone on kahte vormi, esiteks harmoniseeritud euroopa standardid (harmonised European standards e. lühidalt hENs ja teiseks euroopa hindamisdokumentatsioonid (European Assessment Documents e. lühendiga EADs).

Näitena võib tuua, et enamus sprinklerid kuuluvad nt euroopa harmoniseeritud standardi alla (EN 12259 - 1:1999 + A1:2001, A2: 2004, A3: 2006 Fixed firefighting systems- Components for sprinkelr and water spray systems - Part 1: Sprinklers), ka märghäireklapid ja kuivhäireklapid aga nt betooni kinnitatavad löökankrud käivad EAD alla (330232-00-0601 Mechanical fasteners for use in concrete ETAG 001-1,-2,-3,-4).

Tuleb märkida, et mitte kõik ehitustooted, kaasaarvatud sprinklersüsteemides kasutatavad tooted ja ka kinnitused ei kuulu ei hENside ega ka EADside reguleeringu alla. Sellisel juhul väljastatakse toodetele erinevaid heakskiite (Approval'eid) tunnustatud sertifitseerimisasutuste poolt (Vds, FM, TÜV... jt) kus märgitakse ära toote sobivus kasutamiseks teatud süsteemides jne. Näitena võib tuua nt sprinkelrsüsteemis tihti kasutatavad deluge klappid või tavalised toruriputid.

Toimivusdeklaratsioon

CE märgise omistamisega deklareerib tootja, et toode vastab kõikidele eelmainitud harmoniseeritud standardi või hindamisdokumentidega kinnitatud või nendes spetsifitseeritud kriteeriumitele. Tootja väljastab vastavasisulise dokumendi mis inglise keeles kannab nime Declaration of performance (vt ka harmoniseeritud standardiga kaetud toote DOP näidist). Et sellist deklaratsiooni saada peab toode läbima kõik asjakohased katsetused ning seda peab kinnitama tunnustatud sertifitseerimisasutus või testlabor (vt ka EAD alla kuuluva toote toimivusdeklaratsiooni näidist). Sama asutus peab ka auditeerima ja inspekteerima tootjatehast ja selle tootmistegevust ning teostama jälgimist regulaarselt. Vt ka euroopa harmoniseeritud standardi või hindamisdokumendi alla mitte kuuluva tootele väljastatud tunnustatud sertifitseerimisasutuse/katselabori heakskiidu dokumendi näidist (Vds Approval of Components and Systems).

Täiendavad regulatsioonid

Toote nõuetele vastavuse seadus, jõustunud 01.10.2010., vt RT viide.

Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus nr 49- Ehitusmaterjalidele ja -toodetetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord.