fbpx

Sprinklersüsteemid

Sprinklersüsteemid

Mis on sprinklersüsteem?

Sprinklersüsteem on aktiivne tulekustutussüsteem mis koosneb veeandmise süsteemist, mis tagab sprinkleritega ühendatud veejaotustorustikule konkreetse surve ja vooluhulga. Sprinklersüsteemid on maailmas kõige laiemalt kasutatud tulekustutussüsteemid ning igal aastal paigaldatakse umbes 40 miljonit sprinklerpead. Hoonetes mida kaitsevad sprinklersüsteemid üle 96% tulekahjudest hoiti kontrolli all ainuüksi sprinklerite abil.

Ajalugu

Kuigi esimene ülestäheldus jutumärkides automaatsest sprinklersüsteemist pärineb 15. sajandist kuulsa leiduri Leonardo da Vinci poolt automatiseeritud superahju ja konveierlintide süsteemist mis juhuse läbi kustutas ära ka tema patrooni köögis tekkinud tulekahju, on tänapäevane klaasampulliga varustatud sprinklerpea tüüp pärit aastast 1890 ning selle edasiarenduse autoriks oli Frederick Grinnell (1836-1905).  Maailmas esimene modernne sprinkelrsüsteem paigaldati Ühendkunigriikides Theatre Royal'í aastal 1812.

Ameerika Ühendriikides paigaldati sprinklersüsteeme aastast 1874 ja põhiliselt tehastesse ja kommertshoonetesse, eesmärk oli hoida ära tulesurmasid, suuri varakahjusid ja vältida ka suuri kindlustusmakseid. Peale 1940 hakati üha enam paigaldama sprinklersüsteeme ka kommunaalhoonetesse nagu haiglad, koolid ja teistesse avalikesse hoonetesse. Aastate jooksul sai sprinklersüsteemi paigaldus kohustuslikuks teatud tüüpi ja mõõtu hoonetele ja seda hakkasid reguleerima ehitusseadustikud ja töötati välja süsteemi paigaldamise standardid.

Mõned faktid

Kõige tavalisem sprinkelrpea piserdab vett tüüplahenduses ca 75-150l/min e. 1,25-2,5l/sec. 2,5l/sec pihustab vett voolikukapis asetsev tuletõrjevoolik. Nende kahe erinevus on aga selles, et sprinklerpea pihustab vee ühtlaselt laiali kattes pihustuskaarega ca 9-12m2 suuruse ala. Standardi järgi peab sprinlersüsteem suutma tagada nt kontoripindadel minimaalselt põrandapinnale veekihi 5mm/min, seda 72m2 suurusel alal ja suutma töötada vähemalt tund aega.

Mida suurem on põlevmaterjali hulk hoones, seda suurem on ohuklass ja seda suurema ala peab süsteem veega katma ning kui tegemist on ladustamise ja ladudega, siis peab pihustamine olema veelgi intensiivsem.

Standardid ja regulatsioonid

Eestis regulerib sprinklersüsteemide projekteerimist, ehitamist ja hooldamist standard EVS_EN_12845;2015+A1;2020. Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus.

Lisaks reguleerivad tuleohutusalaseid nõudeid:

· Siseministri määrus nr 17. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele.

· EVS 812-8:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus