fbpx

Kotisprinkleri

eramaja tuleohutus

 

Kotisprinkleri

Kotisprinkleri on automaattinen sprinkler – sammutusjärjestelmä, joka suojaa kotiasi mahdolliselta tulipalolta ja sen seurauksilta nopeimmalla, ja tehokkaimmalla tavalla. Kotisprinkleri estää pahimman eli kotisi täydellisen tuhoutumisen ja on aina valmis pelastamaan sinut ja omaisuutesi – vuorokauden ympäri, vuodesta toiseen.

Kodilla tarkoitetaan omakotitaloa, rivitaloa, mökkiä, jne. Kaikki nämä rakennukset voidaan suojata tehokkaasti tulipalonvahingoilta koti-sprinklerjärjestelmällä.

Koti-sprinklerjärjestelmä auttaa myös suojaamaan kerrostaloja, hoitokoteja, pienempiä hotelleja, päiväkeskuksia, opiskelija-asuntoja jne.

NFPA:in (National Fire Protection Association) suorittamassa tutkimuksessa todettiin, että sprinkleriärjestelmien ansiosta todennäiköisyys kuolla tulipalossa pienenee jopa 50-75% ja keskimääräinen omaisuusvahinko pienenee yhdellä tai kahdella kolmasosalla verrattuna tulipaloihin, joissa sprinklereitä ei ole läsnä. (VTT:n tiedote Asuntosprinklaus Suomessa 2008, 60)

Miksi asentaa kotiin sprinkleri– sammutusjärjestelmä?

Tähän on 1000 syytä, mutta ennen kaikkea suositeltava on asennettavaksi sprinklerijärjestelmä, koska se on ainoa järjestelmä, joka reagoi tulipaloon heti ja alkaa välittömästi sammuttaa tulipaloa, riippumatta muista tekijöistä. Useimmissa tapauksissa, kun on kotona syttynyt tulipalo, ei kukaan ole yleensä kotona, tai pahimmassa tapauksessa joku on kotona mutta ei voi tai ei uskalla tulipaloa sammuttaa. Tulipalo pahenee ja leviää hyvin nopeasti talossa ja vaikka apu (Palokunta) olisi nopeasti paikalla, kestää silti liian kauan estäksesi suuria ja tuhoisia vahinkoja.

Auttavatko perinteiset paloturvallisuustoimenpiteet estämään leviämästä tai sammuttamaan tulipaloa? Yleensä asunnoissa on pakollinen palovaroitin, joillakin on kotona myös sammutin jne. Tämä käytäntö on erittäin tarpeellinen ja tarjoaa lisäturvaa, mutta se ei takaa täyttä turvallisuutta.

Tässä korostamme joitakin tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi emme voi täysin luottaa olemassa oleviin toimenpiteisiin: palovaroittimia ehkä ei ole  riittävästi, eivätkä palovaroittimet välttämättä toimi, koska niitä ei useinkaan testata säännöllisesti käyttöohjeiden mukaisesti.

Palon alkuvaiheesta riippuen on hyvin mahdollista, että palovaroitin ei varoita tarpeeksi aikaisin tai jos varoittaa, niin on myöhäistä, puhumattakaan tilaanteesta, kun palovaroitin ei ole ollenkaan toimintakunnossa.

Muut palonsammutuslaitteet vaativat myös säännöllistä tarkastusta ja huoltoa ja monissa tapauksissa sitä ei tehdä, koska se on hankala, aika ja raha vievä prosessi. Palosammuttimen käyttö edellyttää myös taitoa, kokemusta ja fyysistä voimaa. Monet ihmiset eivät ole saaneet asianmukaista koulutusta, eikä voida olettaa, että pienemmät lapset pystyvät käyttämään sitä tarvittaessa. Sammutin ei useinkaan ole riittävän helposti saatavilla. On myös muistettava, että palon alkaessa on tärkeää nopea evakuointi.  Evakuointi aikana tulipalo on saattanut levitä liian kauas tai liekit voivat olla tarpeeksi suuria, jotta tuliapaloa pystyisi sammuttamaan itsenäisesti ilman palokunnan apua.

Nykyään on myös palovaroittimia, jotka  ottavat automaattisesti yhteyden palokuntaan. Tällaiset järjestelmät (yleensä vain yksi) eivät vähennä mahdollisuutta, että palovaroitin reagoi liian myöhään. Lisäksi hälytyksestä palokunnan saapumiseen on liian pitkä.

Todellisen tulipalon sattuessa tällaiset tehokkaammat hälytysjärjestelmät eivät myöskään pysty estämään tulipalon leviämistä ja suuria vahinkoja.

Mikä on ” Kotisprinkleri ” ja miten se toimii?

Asuinsprinklerijärjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen.

Huoneessa, jossa tulipalo syttyy, katontason lämpötila nousee korkeaksi ja se aiheuttaa lämpöherkän ampullin automaattisen puhkeamisen, mikä puolestaan avaa sprinklerisuuttimen ja näin olleen alkaa välittömästi palon tehokas sammuttaminen sammutusvedellä ilman ihmisen läsnäoloa. Yleensä 1-2 sprinkleriä riittää sammuttamaan tulen. Palonsammutus tapahtuu vaan siinä huoneessa missä tulipalo on syttynyt.

Sprinklerien laukeamis-lämpötilat ovat erilaiset, jotka avaavat sprinklerin, yleensä ne on 68 °C mutta esimerkiksi saunoihin asennetaan sprinkler joka laukea  lämmössä 193°C.

Sprinklerien määrä talossa riippuu talon huoneiden määrästä ja huoneiden mitoista. Sprinklerit asennetaan melkein jokaiseen huoneeseen mukaan lukien esim. löylyhuone. Vessoihin ja suihkutiloihin yleensä sprinklereitä ei asennetta.

Verrattuna sprinklerjärjestelmiin kaupallisissa rakennuksissa, joiden päätarkoituksena on suojella vain rakennusta itse niin koti sprinklerjärjestelmässä estetään tulen leviäminen mikä puolestaan luo enemmän mahdollisuuksia ihmisille päästää talossa ulos.

Huom: Sprinklerit ovat nykyaikana huomaamattomia ns piilosuuttimia ja niitä suojaa erillinen peitelevy,  eivätkä ulotu alas katon tasosta. Näin olleen sprinklerieden mekaaninen rikkominen (vahinko, lapsi jne) on melkein poissuljettu.

Asuinsprinklerijärjestelmä on suunniteltu rakennuksen suojaamisen lisäksi myös erityisesti ihmishenkien pelastamiseksi!

Milloin suunnitella ja asentaa kotiin sprinkleri?

Paras aika suunnitella sprinklerijärjestelmä on rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Sprinklerijärjestelmä on järkevää suunnitella samaan aikaan kuin muut järjestelmät esim lämmitys, vesi , ilmanvaihto, automaattinen palohälytys, sisustus jne). Kun suunnitelma on valmis, saadaan järjestelmän tarkat kustannukset asennuksineen.

Paras hetki asennukseen on talon runko ja väliseinien rakennusvaiheessa koska sprinklerputkisto yleensä asennetaan seiniin tai kattorakenteisiin. Sprinklerijärjestelmän on liitetty rakennuksen vesijärjestelmään ja putkisto on jatkuvasti täynnä vettä sekä kaupunki vesijohdon paineen alla.

Voinko asentaa kotisprinklerin valmiiseen taloon?

Järjestelmä on mahdollista asentaa valmiisen taloon, mutta pitää huomioida mahdolliset purku- ja viimeistelytyöt putkien ja sprinklereiden asennuksille. Spklerijärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti esimerkiksi talon remontoinnin aikana.

Tarvitseeko kotisprinkleri erilliset pumput tai vesisäiliön?

Erillisten pumppujen/säiliöiden asentaminen ole tarpeen. Jos rakennus sijaitsee paikassa, jossa ei ole julkista vesihuoltoa esim mökki, tai kaupunki/ kunnan vesijohdoissa ei ole riittävästi painetta, on löydettävä asianmukainen ratkaisu ja siinä yhteydessä on mahdollisesti tarpeellinen erillinen vesisäiliö ja pumput.

Voiko koti sprinkleri itse laueta, vuotaa, aiheuttaa vesivahinkoja?

Sprinklerijärjestelmän putkisto on kuten kaikki muutkin vesiputket ja asennettuina ne painetestataan. Vahingoista sattuneita vuotoja ei voida täysin sulkea tietysti pois, kuten muidenkin vedenkäyttöjärjestelmien tai -laitteiden (lämmitys, saniteettilaitteet, pesukoneet jne.), mutta tämä riski on hyvin vähäinen.

Sprinklerijärjestelmän vahingollinen vuoto voi olla vain ihmisen toiminnasta johtuva, eli siis se ei laukea eikä vuota itse kun vaan oikean tulipalon sattuessa. Jos sprinkler laukea vahingossa asukkaan toimesta niin on mahdollista heti reagoida ja sulkea järjestelmän vedentulo, estääkseni vesivahinkoja.

Tuleeko sprinklerjärjestelmästä signaali, kun järjestelmä on toiminnassa?

Sprinklerijärjestelmän ohjausyksikkö on varustettu systeemillä, joka laukaisee automaattisesti hälytyksen sprinklerijärjestelmän ollessa toiminnassa /sammuttamassa. On myös mahdollista liittää tämä järjestelmä rakennuksen automaattiseen palohälytysjärjestelmään tai muuhun “älytalojärjestelmään”, joka vastaanottaa tietoja sprinklerijärjestelmän toimintahäiriöstä ja tarvittaessa toiminnasta sekä ilmoittaa hälytyksestä esimerkiksi talon omistajalle tai valvontapalveluja tarjoavalle yritykselle.

Huom. Asuinsprinklerijärjestelmiä voivat suunnitella, asentaa ja huoltaa ainoastaan ammattistandartia omistavat henkilöt ja  yritykset, joiden henkilön tai henkilöt ovat vastuussa tällaisen järjestelmän asentamisesta.