fbpx

Voolikusüsteemid

Voolikusüsteemide hooldus

Voolikusüsteemid

Mis on voolikusüsteem?

Kõige üldisemalt seletatuna on voolikusüstemid ehitisesisese tuletõrjeveevärgi üks klassidest, mis on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja päästemeeskonnalem eesmärgiga ehituses puhkenud tulekahju esmakustutuseks ja tule leviku piiramiseks.

Ehitisesisene tuletõrjeveevärk tervikuna jaguneb kahte klassi

Ehitisesisene tuletõrjeveevärk jaguneb:

  • märgtõusutoru
  • tuletõrje voolikusüsteem

Märgtõusutoru on mõeldud kasutamiseks ainult päästemeeskonnale ning on survestatav tuletõrjeauto pumbaga ning kasutatakse päästeauto varustuses olevaid lamevoolikuid.

 


Standardid ja regulatsioonid

Voolikukappidega voolikusüsteemide projekteerimiseks, ehituseks ja hoolduseks on põhilised järgnevad standardid:

  • EVS_812_6;2012_A2;2017 Ehitise tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus (kehtiv al. 3.10.2017)
  • EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
  • EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
  • SM määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele